ABC- methodiek 10, Geriatrie en Trauma

Het VMS, wat staat voor Veiligheids Management Systeem van de overheid heeft als één van de speerpunten; kwetsbare ouderen. Naast het feit dat ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van geweldsdelicten en van huiselijk geweld, zijn zij ook zeer kwetsbaar als zij slachtoffer worden van een trauma.

Geriatrie en Trauma

 Vraag 1Aanrijdingen waar oudere bestuurders bij betrokken zijn, komen voor bij 4                       welke soort verkeerssituaties? Antwoord 1:  Kruisingen, verkeerslichten, wegen van rechts en ongelukken waar 2 voertuigen bij betrokken zijn.

 Vraag 2: Wat zijn de leidende doodsoorzaken bij trauma’ s bij patienten van 75 jaar en ouder? Antwoord 2: Valpartijen.

Vraag 3:  Wat zijn de risico factoren die voorkomen bij ouderen en leiden tot   verkeersongevallen en verwondingen? Antwoord 3: Verminderde visus, verminderde aandacht, verminderd vermogen om informatie te verwerken, vertraagde reactie tijd, verminderd vermogen om de nek te roteren, vertraagde gang, bijwerkingen van medicijnen, ongewenste elkaar beïnvloedende medicatie, alcohol gebruik.

detachering
Dini Reiling 92 jaar

Vraag 4: Noem 5 redenen waarom er een hogere trauma mortaliteit is bij ouderen. Antwoord 4: Leeftijds gebonden vermindering van functioneren van lichaamssystemen, vermindering van stresstolerantie en fysieke reserves, groter risico’s op complicaties, vaker bestaande chronische ziekten, gepaard gaande met long- en cardiovasculaire aandoeningen, slechte voedingstoestand.

Vraag 5: Noem 3 richtlijnen die helpen bij het nemen van een “stoppen met behandelen” beslissing. Antwoord 5: Het recht van de patiënt op zelfbeschikkingsrecht is het belangrijkst. De wens van de patiënt moet in gedachten worden gehouden bij het toepassen van medische interventies. De voordelen van behandelen moeten opwegen tegen de uiteindelijke uitkomst.

Ouders

 

Vraag 6: Noem 7 aandachtspunten bij de behandeling van ouderen met een trauma voordat je een evt. behandeling start. Antwoord 6: Bestaande ziekten en aandoeningen in de voorgeschiedenis, medicatie gebruik, voorgeschreven, het gebruik van niet voorgeschreven medicatie, wat is de neurologische status van de patiënt voorafgaand aan de verwondingen? Leeft de patiënt onafhankelijk? Wat was de functionele mobiliteit van de patiënt voorafgaand aan de verwonding? Heeft de patiënt een schriftelijke wilsverklaring?

DInand Reiling www.uitzendbureaudinand.nl / contact

Het volgende blog zal gaan over psychosociale aspecten bij traumatologie. Over vier weken zal ik een episode in mijn blog plaatsen van mijn boek waar ik zojuist het manuscript van heb afgrond.

Reacties zijn gesloten.