ABC- methodiek 11, Psychosociale aspecten bij traumazorg

Patienten komen op de SEH- afdeling altijd ongepland.  Onder andere afhankelijk van de oorzaak, aard en omvang van het letsel of ziekte, zal dit gepaard gaan met stress bij de patiënt en zijn dierbaren.

Psychosociale aspecten bij Traumazorg

Vraag 1:  Wat is de definitie van stress?  Antwoord 1:  Stress is de lichamelijke verandering die kan ontstaan als reactie op enige vraag,  verandering of waarneembare dreiging.

 Vraag 2:  Wat is de definitie van crisis? Antwoord 2:  Crisis is een onverwachte bedreiging van verlies van basiszekerheden en/of levensdoelen.

Detachering stress-assessment-wheel Vraag 3: Noem 5 kenmerken van een crisis. Antwoord 3:  A Plotselinge onrust, B Een niet specifieke reactie welke varieert per persoon, C Uitingen en gedrag in relatie tot levensmoeheid en zelfbeperking, D De mogelijkheid van toename van emotionele kracht wanneer de crisis succesvol is opgelost. E Een situatie die gevaarlijk is in omdat er spraken is van zelfbeschadiging of sociaal onacceptabel gedrag.

Vraag 4: De psychosociale behoefte van een traumapatiënt en zijn/haar familie heeft als kern. Antwoord 4: Informatievoorziening, meeleven en in het stand houden van hoop.

Vraag 5: Welke 5 factoren hebben invloed op de reactie van een patiënt en zijn familie tijdens een crisissituatie?  Antwoord 5: A Soortgelijke ervaringen in het verleden die gelijkenis vertonen als die bij de huidige situatie. B Gelijksoortig doorgemaakte crisissen. C Het  functioneringsniveau van het slachtoffer en het eigen probleemoplossende vermogen.  D Recent, actueel of te verwachten verlies van lichamelijke veranderingen. E De aanwezigheid van stressveroorzakende factoren, zoals regelmatige                                                 verwondingen, chronische ziekten, verandering van werk en of                                                                     familieomstandigheden.

detachering

Vraag 6:  Noem 12 fysieke verschijnselen en symptomen die een trauma patiënt kan                         vertoont als emotionele reactie. Antwoord 6:  A Praat snel, luid en blasfemisch, 2 Gaat maar door, is vragend en onrustig, 3 Vermijd oogcontact. 4  Is schuw, isoleert zichzelf 5 Ontkend duidelijk aanwezige verwondingen of emoties. 6 Is zeer gewillig of niet instrueerbaar. 7 Laat tachycardie zien, zweterige handpalmen, droge mond en/of hyperventilatie. 8 Is hulpeloos 9. Verminderd vermogen tot het oplossen van problemen. 10 Toenemende frustraties en een afnemend vermogen om beslissingen te nemen. 11 Het uiten van negatieve gevoelens over zichzelf. 12 Zelfbeschadigend gedrag

Vraag 7: Benoem 8 verpleegkundige interventies bij een patiënt met een crisis. Antwoord 7:  A Stimuleer eventueel verwerkingsgedrag welke in het verleden succesvol werkten. B Zorg voor vrienden en bekenden die ondersteuning kunnen bieden. C Luister actief en voorzie in mogelijkheden om te kunnen praten D. Bouw een vertrouwensrelatie op. E Zorg voor een geschikte omgeving. F Leg de procedures uit en de diagnoses in begrijpelijke en heldere taal. G Probeer vast te stellen wat de grootste psychosociale behoefte is van de patiënt. H. Help bij het vaststellen van realistische korte termijn doelen.

Vraag 8: Wat is de definitie van leed, verdriet, pijn en ongenoegen? Antwoord 8: De psychische, emotionele, spirituele, verstandelijke én gedragsmatige reactie op verlies.

Vraag 9: Wat is het doel van een debrieving na opvang van een trauma patiënt? Antwoord 9: Het ventileren van gevoelens behorende bij het incident.

Dit is het laatste van 11 blogs over het ABC en trauma.

detachering

DInand Reiling www.uitzendbureaudinand.nl / contact

In het volgende blog zal een episode bevatten uit mijn boek waar het manuscript net van is afgerond. Over vier weken wil ik een blog schrijven over Humor in relatie tot versprekingen van patiënten in het algemeen en Spoedpatiënten  is het bijzonder.

 

 

Reacties zijn gesloten.