ABC- methodiek 1; vraag en antwoord, Biomechanica en mechanismen van letsel

Het systematisch benaderen van ongevalsslachtoffers door Spoedeisende Hulp verpleegkundigen en andere hulpverleners is protocollair. De systematiek staat bekend als “de ABC- methode”. Hij is ontwikkeld voor de trauma patiënt maar wordt ook gebruikt voor de non-trauma patiënt. Daarnaast zijn er ook een paar gevleugelde quotes zoals “treath first what kills first” en “do no further harm”. Deze zijn bekend bij de spoedeisende hulp collegae en het zijn de gouden standaarden.

foto niet in eigen beheer

De komende blogs zullen vragen met antwoorden bevatten in relatie tot de traumatologie. Een goede opfrisser voor de professional en een interessant gegeven voor de geïnteresseerden.

 

Vraag 1: Wat is de definitie van trauma? Antwoord 1: Trauma’ s zijn verwondingen van menselijke weefsel en organen ten gevolge van energie verplaatsing uit de omgeving

Vraag 2: Wat is de definitie van biomechanica? Antwoord 2: Biomechanica is de studie van de principes van de actie van krachten en hun effecten.

Vraag 3: Geef een opsomming van de mechanische energieën die vrijkomen tijdens een ongeval, botsing of val? Antwoord 3: Decellaratie, accelleratie of een combinatie van beiden.

Vraag 4: Geef 2 anatomische locaties die verdacht worden van letsel bij decelleratie krachten. Antwoord 4: De thoracale aorta en het duodenum. (Grote lichaamsslagader en de borstholte en de 12-vingerige darm)

Vraag 5: Wat is het verschil tussen een penetrerend/ open letsel en een stomp trauma? Antwoord 5: Bij een penetrerend letsel is de huid kapot en bij overige aandoeningen blijft de huid intact.

Vraag 6:  Een auto is aan de zijkant aangereden; wat zijn mogelijke letsels voor een medepassagier voorin, die geen gordel droeg? Antwoord 6: Hoofd en gezicht, (Dit wanneer het hoofd naar voren is geslagen tegen het dashboard aan.) CWK (nekwervel letsel), schouder en clavicula (sleutelbeen) aan dezelfde zijde, letsels aan de buik, leverletsel bij aanrijding van rechts en miltletsels bij aanrijding van links.

Vraag 7: Een slachtoffer land op zijn voeten van grote hoogte, welk letsel verwacht je?Antwoord 7: Fracturen van de onderste extremiteiten en wervel fracturen. (De zogenoemde “Don Juan” fracturen. Don Juan was bij zijn geheime liefde op de eerste etage. De echtgenoot van zijn liefje kwam de slaapkamer binnen. Don Juan sprong van het balkon en landde op zijn voeten met als gevolg…..)

ABC

Initial Assessment (Eerste beoordeling)

Vraag 1: Verklaar het doel van het initial assessment bij trauma patiënt. Antwoord 2:           Een initial assessment geeft een systematisch proces om levensbedreigende aandoeningen te herkennen, letsels te identificeren, en prioriteiten te stellen.

Vraag 2: Noem de onderdelen van de primary assessent. Antwoord 2: De A van Ademweg met cervicalewervel stabilisatie en /of immobilisatie van de nek, de B van “Beademen” de C van Circulatie en de D van “Bewustzijnsniveau”. In het Engels staat het ABCD voor airway, breathing, circulation en disability

Vraag 3: Welke 6 onderdelen zeggen je iets over een het wel of niet hebben van een vrije ademweg? Antwoord 3: Praten, tongobstructie bij bewusteloze patiënt, losse tanden of vreemde voorwerpen in de mond, bloeding, braaksel of andere uitscheidingsproducten en oedeem.

Vraag 4: Noem 4 technieken om de ademweg te openen of vrij te houden bij een traumapatiënt. Antwoord 4: Chinlift, jawtrust, verwijderen van losse en vreemde voorwerpen en uitzuigen.

spoedeisende hulp jaw trust
Chin lift

 

 Vraag 5: Wanneer is blind nasale intubatie gecontraïndiceerd? Antwoord 5: Als er tekenen zijn van grote fracturen in het gelaat, Lefort 2 en 3, of als een patiënt niet ademt.

Vraag 6: Geef 8 onderdelen die geïnspecteerd dienen te worden bij het controleren van de ademhaling. Antwoord 6:  is er wel of geen spontane ademhaling,  zijn er op en neergaande thorax bewegingen, hoe is de kleur van de huid,  is er een ademfrequentie en hoe is het ademhalingspatroon, hoe is de hoedanigheid van de weke delen en de skelet -onderdelen van de borstwand, of de hulp- ademhalingsspieren worden gebruikt, of er bilaterale ademhalingsgeluiden zijn, en hoe is de stand van de halsvenen en hoe is de positie van de trachea.

Vraag 7: Beschrijf de symptomen of verschijnselen die er zijn bij een spontane, doch ineffectieve ademhaling. Antwoord 7: Verandering van het bewustzijnniveau, cyanose, asymmetrische thorax bewegingen, gebruik van hulp- of buikademhalingsspieren, zuigende thoraxwonden, paradoxale ademhalingsbewegingen, trachea-deviatie, gestuwde halsvenen, afwezig of verminderd ademgeruis.

Vraag 8: Noem 4 levensbedreigende letsels die de ademhaling in gevaar kunnen brengen. Antwoord 8: Spanningspneu, haematothorax, open pneumothorax en fladderthorax met longcontusie.

Vraag 9: Noem 6 bevindingen die een ineffectieve bloedcirculatie aangeven. Antwoord 9: Tachycardie, veranderend bewustzijn, oncontroleerbare uitwendige bloedingen, gestuwde of afgevlakte halsvenen, bleke koude klamme huid en zwakke harttonen.

Vraag 10: Beschrijf kort het neurologische onderzoek. Antwoord 10: Bepaal het bewustzijn dmv de AVPU, (de reactie van het slachtoffer is A=Alert,V= Verbal, P=pain en U=unresponsive) En beoordeel de pupillen of deze “PERL” zijn. (Pupil Equal and Reacting to Light)

spoedeisende hulp pupil controle

Vraag 11: Wat is het doel van het Secondary Assessment? Antwoord 11: Het is een kort systematisch proces om alle letsels te identificeren.

Vraag 12: Geef 3 oorzaken waardoor de saturatie niet goed gemeten kan zijn. Antwoord 12: Vasoconstrictie, koolmonoxideintoxicatie, onvoldoende perifere doorbloeding.

Vraag 13: Noem 5 interventies die toegevoegd kunnen worden nadat de levensbedreigende situatie voorbij is. Antwoord 13: Het plaaten van een maagsonde, het aansluiten van de patient aan de ECG-monitor, de saturatiemeter aansluiten, een blaascatheter inbrengen, pulsoxymetrie en laboratorium onderzoek.

Vraag 14: Waar staan de letters MIVT voor?Antwoord 14: Mechanism, Injuries, Vitals, Treatment. In het Nederlands ook wel MIST genoemd. De S staat dan voor Sign and Symptoms.

Vraag 15: Leg het doel van de GSC uit. (Glasgow Coma Scale) Antwoord 15: GCS is een maat om het niveau van bewustzijn te beoordelen op 3 gebieden. Ogen openen, verbale reacties en motorische reacties. De score range is van 3 tot 15.

spoedeisende hulpVraag 16: Wat zijn de onderdelen van de RTS en wat meet de score? (Revised Trauma Scale) Antwoord 16:  Systolische bloeddruk, Ademhalingsfrequentie en de GCS. Het geeft aan wat de patiënt’s fysieke reactie is op zijn verwondingen met een score range van 0-12

spoedeisende hulpDinand Reiling www.uitzendbureaudinand.nl / contact

Commentaar en reacties zijn welkom!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.