Maagspoeling bij intoxicaties

Tijdens de reality serie Utopia gaf Andrea aan Ruud de verkeerde medicijnen. In plaats van een pijnstiller voorzag ze hem van een forse dosis  spierontspanners. Ze gaf hem Diazepam in plaats van Diclofenac. Hoe deze vergissing tot stand is gekomen, is niet bekend. Vluchtig lezen zonder leesbril? De namen beginnen beiden met “di”. Een vergissing is snel gemaakt. Dat is ook de reden dat juist op de Spoedeisende hulpen -ook tijdens  hectische uren- de toe te dienen medicijnen een “double check” ondergaan.
 
Regelmatig komen patiënten op de Eerste Hulp die teveel medicijnen -of een ander toxische stoffen- hebben binnen gekregen. Veel middelen waar te veel van wordt ingenomen, zijn schadelijk. Ook water! Het schadelijke van bijvoorbeeld te veel water is, dat de verhouding van elektrolyten uit balans raakt. Bij een waterintoxicatie ontstaat een tekort aan natrium wat lijdt tot hersenoedeem en of hart ritmestoornis.
 
Vingerhoedskruid is als medicijn zodanig gedoseerd dat het therapeutisch gebruikt wordt bij hartpatiënten. Het is in de handel als lanoxin. Mocht je bij een boswandeling denken, ik denk dat ik hartklachten heb, dan kun je toch beter het vingerhoedskruid laten staan, omdat de planten een hoge giftige dosis bevatten.
 
De meest geziene intoxicaties op de spoedeisende hulp zijn die van  een overdosering met paracetemol. Paracetemol is goedkoop en er is makkelijk aan te komen. Voor een euro kun je dood zijn. Paracetemol in combinatie met psychofarmaca en alcohol is een veelvoorkomende mix. Het braken en de braaklucht die dit met zich veroorzaakt, wordt regelmatig geroken en het is altijd weer even slikken om deze mensen met psychische en fysieke nood te helpen. (meer…)

1 reactie

ABC- methodiek

Ongeveer twintig jaar geleden kreeg ik de aantekening Spoedeisende Hulp Verpleegkunde. Vanaf een algemene verpleegafdeling ging ik werken op de Spoedeisende Hulp afdeling.

Mijn verwachtingen en aannames waren niet uit de lucht gegrepen. Althans, dat dacht ik. Ik verwachtte dat op een Acute Afdeling de werkprocessen zodanig waren ingericht dat er voor alles een procedure, protocol of een werkinstructie met bijbehorende checklijst aanwezig zou zijn. Het tegenovergestelde was echter het geval.

mayotubes   Zoekend naar structuur wat een antwoord zou zijn op mijn verwachtingen kwam ik het volgende tegen. (meer…)

3 reacties

Ischemie

“Ischemie van top tot teen” was het thema van het symposium dat de Werkgroep Educatieve Symposia (WES) uit Rotterdam vorige maand organiseerde. Dit was hun 27e symposium voor IC- en SEH medewerkers.

Het onderwerp is tot stand gekomen vanuit de evaluatieformulieren van vorige symposia, welke als interessegebied werd aangegeven. Een groep vrijwilligers organiseert dit jaarlijks. Deze werkgroep is ontstaan vanuit een aantal enthousiaste verpleegkundigen die aan kennisoverdracht in de breedste zin van het woord willen doen, aldus hun website.

Afbeelding 4

Opvallend is de prijs- kwaliteitsverhouding. Overige symposia kosten al snel een paar honderd euro voor een hele dag. Deze koste niet meer dan zeven tientjes, inclusief een goed verzorgde lunch.

WES plus DMU folders

Het onderwerp trok een volle zaal. (meer…)

1 reactie

Humor 1

Humor 1

Al jaren werk ik als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp afdeling. Een baan waar ik veel plezier aan beleef. De reden van deze vreugde is -uiteraard- niet altijd de zieke medemens maar wel van alles wat ik met collegea mee mag maken.

In het begin van mijn carrière op de SEH, werkte ik ook samen met niet medisch geschoolde mensen. Zij hielden zich bezig met administratieve ondersteuning, receptiewerkzaamheden of met telefonische activiteiten. Dat gaf wel eens verwarring of hilariteit omdat het aanmelden van patiënten net iets anders verwoord werd dan gebruikelijk.  Foto niet in eigen beheer

Zo stond er op een handgeschreven aanmelding dat er een patiënt kwam met kardinale klachten. (meer…)

Geen reacties

Pijn

Van ziekte en ellende word je niet vrolijk. Heden, en in de loop der jaren hebben mensen diverse rituelen toegepast om de pijn te verzachten. Dit is wat anders dan de pijn te veraangenamen. Pijn is alleen aangenaam bij enkele perverse lieden.
Er zijn diverse rituelen die bij het hebben van pijn kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld lekker naar bed gaan, een aspirientje -waar vaak paracetamol mee wordt bedoeld-, koelen met water of een zakje bevroren doperwten op de pijnlijke plaats. Het hogere doel van dit alles is om een overbrugging te creëren richting een algeheel meer welbevinden. Bloed moet, jeuk is leuk en pijn is fijn? (meer…)

2 reacties

CRM op de SEH

CRM (Crew Resource Management)

Mocht je op het vliegveld -of waar dan ook- zijn en je loopt dan een verpleegkundige tegen het lijf,  stel haar de volgende vraag: “Welk agendapunt komt regelmatig terug tijdens jullie werkoverleg?” Je zou een onderwerp verwachten waar de patiënt centraal staat. De werkelijkheid is weerbarstiger. Op basis van mijn ervaring luidt het antwoord: “communicatie en feedback”.  Evenals in de luchtvaart is veiligheid in acute zorg essentieel. CRM is een waardevol instrument, óók voor de acute zorg.

Mijn persoonlijke theorie waarom “communicatie”  regelmatig in de werk overleggen terug komt, is de volgende. (meer…)

6 reacties

In the beginning……

“In the beginning” gaat over “my beginning” in de wereld van de acute zorg.

Toen ik jaren geleden mocht kiezen welk beroep ik wou gaan beoefenen, had ik een eenvoudig dilemma. Óf broeder óf dokter, in ieder geval in een ziekenhuis. De tweede optie viel af omdat ik toentertijd niet bewust was van de capaciteit van mijn hersenen (en nu soms nog niet).

Als je een beetje provinciaal wordt opgevoed zoals ik, dan weet je amper dat er meer disciplines in een ziekenhuis zijn, zoals de afdeling Medische Beeldvormende Technieken. Nu we al jaren in het digitale tijdperk zitten is deze discipline door deze dimensie bijzonder veelzijdig ontwikkeld en 3D heeft zijn intrede gedaan. Vroeger heette die afdeling gewoon: “De Röntgen”. Kon ik opnieuw kiezen dan zou deze afdeling absoluut een optie zijn, naast die van “broeder” of “dokter”.  (meer…)

4 reacties