SEH-verpleegkundige, uniek, juist in de toekomst

De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Zorg is een breed begrip. De zorg kent vele onderdelen en aandachtsgebieden. In het spectrum ‘zorg’ richten wij ons op de zorg die zich niet laat plannen en zijn grootste piekmomenten heeft buiten kantoortijden: “de acute zorg”.

Ook deze is weer te verspreiden over meerdere terreinen, waarin wij ons willen richten naar de professionele hulpverlening voor de medemens met een acuut fysiek probleem. Een dusdanig probleem dat intramurale zorg sterk gewenst is. Dit gebeurt op de Spoedeisende Hulp-afdelingen van Nederland. Een tak van sport die -sinds wij er werken- alleen maar groter wordt en meer verantwoordelijkheid heeft gekregen binnen het zorgstelsel in Nederland.

Het werk van een Spoedeisende Hulp-verpleegkundige in een notendop ziet er zo uit: Hij of zij is verantwoordelijk voor de triage, onderzoek, behandeling én alle logistiek rondom de patiënt met een acuut probleem, zowel op trauma als op non-trauma gebied.

Deze groep professionals zijn mensen en kunnen om diverse redenen uitvallen. Zij dienen te allen tijde, 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag vervangen te worden.

Acute fysieke zorg laat zich niet plannen, alleen de basisopvang is te voorzien en

de SEH-verpleegkundige is hierin onmisbaar. Het is echt geen overgewaardeerd beroep!

IMG_3310

SEH-verpleegkundigen zijn zeer collegiale medemensen. Bij plotselinge, maar ook vaak incidentele uitval van collegae is er binnen een team bijna altijd iemand bereid om extra te werken. Men zal te allen tijde trachten een SEH-team niet over te belasten, door met een poppetje minder te werken. Er is altijd al een belasting in de zin van stress-, en piekmomenten. Deze worden versterkt wanneer er minder personeel is.

De vervanging van deze professionals dient, in mijn optiek, te gebeuren door excellente, kwalitatieve en ondernemende medewerkers met toewijding.

Als werkgever dien je je te onderscheiden om medewerkers binnen de boot te houden. Mocht de marktwerking ook binnen de acute zorg worden toegelaten dan krijgen we andere scenario’s dan die we tot op heden kennen. Zou het mogelijk worden om een SEH- afdeling te exploiteren met arbeidsovereenkomsten die niet meer onder de CAO vallen?Hoe de kaders er in de toekomst ook uit zien, je medewerkers zijn je het meest waardevol.

IMG_3289

Door je als werkgever te onderscheiden kan je mogelijk proberen je personeel te boeien en te binden. Dit kan op meerdere manieren. Te denken valt aan het aanbieden van extra scholing en interne of externe stages (bijvoorbeeld in het buitenland).

Zelf heb ik bij een werkgever gewerkt, die iedereen op een gelijkwaardige manier heeft getraind. Bijvoorbeeld hoe je een collega kan opvangen na een traumatische gebeurtenis, of het begeleiden van naasten bij een acuut en onverwachts overlijden. Op deze manier is er verdere ontplooiing mogelijk en worden de SEH-verpleegkundigen beter.

Sommigen zijn daar zelf al proactief in en werken via een uitzendbureau in andere ziekenhuizen. Het voordeel daarvan is dat zij andere systemen en werkwijzen tegenkomen. “Je vindt er wat en je laat er wat”. Daar bedoel ik mee dat je systemen op je originele werkplek toch meer gaat waarderen en dat je andere -voor jouw idee- nieuwe systemen op een andere werkplek ziet. Een ander voordeel is dat er wordt gewerkt aan het opbouwen van een netwerk. Een goed netwerk is belangrijk voor de patiënt. Het geeft over en weer vertrouwen en respect. Het geeft inzicht in elkaars capaciteiten en expertises.

IMG_3242Hoe ziet de toekomst van spoedland er uit? Volgens mij is dat sterk politiek afhankelijk. Hoeveel geld zal er worden gebudgetteerd voor de gezondheidszorg? Hier is veel geld voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die de toenemende technische en digitale ontwikkelingen met zich meebrengt, in combinatie met de steeds ouder wordende zorgvrager.

Over 20 jaar zal er ook zorg aangeboden worden op lokaal niveau. Een soort Walk-In(n). Betaalbaar en bij de consument in de buurt. Een mix tussen de nulde- en de eerstelijns zorg in.

IMG_3335_2

En de Spoedeisende geneeskunde in de ziekenhuizen? Volgens mij is er dan een verregaande samenwerking van de Huisartsenposten en de SEH-afdelingen. Er is één duidelijk loket voor de patiënt met een acute zorgvraag, zowel fysiek, psychisch als sociaal. Hierbij blijft Nederland een hoge standaard van zorg houden vergeleken met de landen om ons heen. Maar daar is goed, gezond en gekwalificeerd personeel voor nodig. Daar heeft de zorgvrager recht op. Ook daar doen wij het voor. Op die manier willen wij een steentje bijdragen aan onze maatschappelijke verantwoording en meewerken aan de “kathedraal van zorg” die we al jaren bezig zijn te bouwen.

IMG_3337

Nadenken over de toekomst levert vragen op. Hoe zie jij de toekomst van de SEH? Denk je dat er een verregaande samenwerking met de Huisartsenposten komt? Welke scenario’s kun je bedenken over de toekomst?

Dinand Reiling www.uitzendbureaudinand.nl/ contact

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.