SEH-woordenboek voor dummies

Bij deze een lijst met meer dan 100 SEH-afdeling gerelateerde woorden of begrippen!  Niet ieder woord is even SEH relevant maar ze kunnen zomaar “vallen” tijdens het werk. Vakjargon van artsen en verpleegkundigen. De lijst is overigens totaal niet compleet. Dat was overigens ook niet de intentie. Deze lijst is ontstaan met als doel een verklarende woorden lijst te maken om achter in mijn boek “Spoedbroeder” op te nemen. (uitgave begin 2016) De meeste verklaringen zijn uit mijn eigen brein ontsproten.

ABC-stabiel Dit staat voor; Ademweg is vrij, de Beademing geeft geen problemen en de (bloed)Circulatie is in orde.
Advanced Trauma Life Support zeer vooruitstrevende en gespecialiseerde levensreddende opvang van traumaslachtoffers
AMV-ers Algemeen Militair Verpleegkundigen
anamnese vraaggesprek met patient
aneurysma Dit is een verwijding van de lichaamsslagader oftewel de aorta. Het is te vergelijken met een zwakke plek van een binnenband van een fietswiel, in de vorm van een uitstulping
AGNIO (Arts) Assistent Geneeskunde Niet In Opleiding
antalgisch pijn verlagend, pijn vermijdend.
apathie gebrek aan zichtbare emotie
appendicitis ontsteking van het wormvormig aanhangsel
appendix wormvormig aanhangsel
ATLS zie Advanced Trauma Live Support
autointoxicatie letterlijk: jezelf vergiftigen, wordt gedaan met een overdosis aan medicijnen of drugs om suicide te plegen
automutilatie zelfbeschadiging
autopsie onderzoek van een lichaam naar de doodsoorzaak
autopulse hartmassagemachine
BHV-ers Bedrijfshulpverleners,
bitterzout of te wel magnesiumsulfaat, natriumsulfaat, laxeermiddel
blaaskatheter slangetje naar de blaas
blauw infuusnaaldje de kleinste en smalste infuusnaald voor volwassenen
bloedkweken 4 grotere laboratorium buizen met voedingsbodem voor baterien waar bloed van een patient aan toegevoegd wordt door middel van een prik, bijvoorbeeld in de elleboogsplooi
BLS Basic Life Support
BMI Body Mass Index
Body Mass Index factor die de verhouding gewicht aangeeft in relatie tot de lichaamslengte
CA /C.A. Carcinoom / Corpus Alienum
cardiaal zie cardio
cardio hart
Cardio Care Unit Hartbewakingsafdeling
Carpaal Tunnel Syndroom polsaandoening door beknelling van de middelste zenuw.
CCU zie Cardio Care Unit
cold turkey lichamelijke verschijnselen als gevolg van het ontwennen van een verslavende stof zonder hulpstoffen.
comateus bewusteloos
constipatie darmverstopping door ontlasting
conversie een conversiestoornis is een psychische aandoening waarbij onderbewuste frustraties en conflicten in lichamelijke klachten omgezet worden. In specifieke zin gaat het dan om klachten als verlamming, doofheid of blindheid.(bron:wikipedia.org)
Coronary Care Unit Hartbewakingsafdeling
coschap stageperiode voor basisartsen in opleiding
CPA Centrale Post Ambulances
crashroom behandelkamer met alle levensreddende mogelijkheden en diagnostische apperatuur
CT-scan De C van CT staat voor Computer en de T voor Tomografie. Onder tomografie wordt verstaan het op non-invasieve wijze maken van een tweedimensionale afbeelding die een doorsnede weergeeft van een driedimensionaal object (bron:wikipedia.org)
CTS Carpaal Tunnel Syndroom
cutane miyasis een larve van een vlieg in de huid bijv. vna de toemboevlieg
darmperforatie doorboring van de darm
defibrilleren het toedienen van een elektrische schok met als doel om een hart weer te laten kloppen.
defibrillator Een apparaat dat het hart activeer bij ventrikelfibrilleren (hartkamertrillingen) door er een elektrische shok door heen te laten gaan.
dehydratie uitdroging
depotmedicijn medicatie die je injecteerd en hun werkzame stof langzaam, gedurende een langer periode afgeven
diclofenac pijnstiller
Diepe Veneuze Trombose Dit is een probleem van stolselvorming in de dieper gelegen bloedvaten in de kuit.
differtiaal diagnose Het stellen van een diagnose door het afwegen van de waargenomen verschijnselen tegen die van verschillende bekende ziektebeelden (bron:wikipedia.org)
dilateren verwijden
disposables wegwerp gebruiksartikelen
do no futher harm maak het niet erger
drain slang
DVT Zie Diepe Veneuze Trombose
ECG Elektro Cardio Gram, een hartfilmpje
echografie onderzoek mbv echotechniek
EHBO-ers Eerste Hulp Bij Ongelukken beoefenaars
empatisch invoelend
EPD Elektronisch Patienten Dossier
epiglottitis ontsteking van het strotklepje
eufoor gevoel van extreem grote vreugde (bron: www.encyclo.nl)
extremiteiten armen en benen
fecaal ontlasting-achtig
flatus wind, scheet
functiedifferentiatie het uitsplitsen van taken in een functie waardoor nieuwe functies ontstaam   (bron:www.sauruszorgenwelzijn.nl)
fysiek lichamelijk
gastroscopie het met een camera aan een slang bekijken van de maag
geconstipeerd zie constipatie
geïntoxiceerd vergiftigd
gereponeerd zie repositie
Gezondheidspatronen van Gordon zie internet
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHB Gamma Hydroxy Butyraat. Dit is een oud narcose middel wat niet als zodanig meer gebruikt wordt. Het is zeer moeilijk te doseren is.
golden hour Het eerste uur na het ontstaan van het trauma waar in levensreddende handelingen het meest effectief zijn.
HAIO Huisarts in opleiding
hallux grote teen
hemoglobine rode bloedcellen
Hernia letterlijk: uitstulping. Zie ook HNP
HNP Hernia Nuclei Pulposi Uitstulping van een tussenwervelschijf
holisme zienswijze waarbij lichaam, geest en socialeomgeving als één wordt gezien, letterlijk; alomvattend (bron:wikipedia.org)
hyperfocus een superconcentratie op één doel
ibubrufen pijnstiller
IC-check identiteitscheck
ileus darmafsluiting
immobilisatie onbeweegelijke
incisie insnijding
incontinent contoleverlies over blaas of darmen
infuus toegang tot een bloedvat, ook; het gehele systeem waarmee medicatie en vloeistoffen in een ader kan worden toegediend.
Infuusnaald Een holle naald in een bloedvat waar vocht en medicijnen rechtstreeks in de bloedbaan gespoten kan worden.
Intensive Care Intensieve Zorg
intramusculair in de spier
intuberen pijpje in de keel plaatsen met als doel om te ondersteunen of over toenemen van het ademen
inversietrauma letsel van de enkel die meestal naar binnentoe is verzwikt.
Islolatiekamer een kamer wat afgezonderd is van de rest, vaak met een sluis
KCL Klinische Chemische Laboratorium, het laboratorium in het ziekenhuis wat bijvoorbeeld bloed, urine en andere lichaamsvocht onderzoekt.
klein leed bijvoorbeeld pols- en enkelkneuzingen
Klinisch-Chemisch laboratorium zie KCL
kno-unit kastje met gebruiksvoorwerpen en instumenten voor keel, neus en oor problemen
Lotus Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers
LSD een hard drugs
lumbaalpunctie ruggenprik om hersenvocht op te vangen voor onderzoek
luxatie ontwrichting, uit de kom, uit positie
magnesiumsulfaat laxeermiddel, zie bitterzout
Magnetic Resonance Imaging Het in beeld brengen van het inwendige lichaam met behulp van sterke magnetische velden
malaise ziekte, onbehagelijkheid
MBT zie Medische Beeldvormende Technieken
MDL-arts maag-, darm,- en leverarts
Medische Beeldvormende Technieken afdeling voor rontgen-, echo- en MRI-onderzoeken.
monnikkapsspier spier op de schouder naast het hoofd wat zich ook gedeeltelijk over de rug naar beneden toe bevindt
MRI Zie: Magnetic Resonance Imaging
MTS Manchester Triage Systeem
multitrauma patient met meerdere en zwaar letsel
natriumsulfaat laxeermiddel, zie bitterzout
NTS Nederlands Triage Systeem
Nurse Practioner Verpleegkundig Specialist
othoscoop instrument om gehoorgang en trommelvlies mee te inspecteren
pathologie ziekteleer
PCI zie: Per Cutane Interventie
Per Cutane Interventie Hierbij wordt via de lies met een draadje de dichtzittende kransslagader wordt opgezocht. Op de verstopte plek wordt geprobeerd een stent te plaatsen.
perforatie doorboring
peri-anaal abces een ontsteking in de rondom de anus in de anale zone
peritoneaal buikholte
Physician Assistent geneeskundig assistent, HBO-dokter
ponskaartje Een plastic kaartje waarop de persoonsgegevens in relief opstaan. Middels een soort stempel machine worden er op de patiënten documenten al zijn of haar gegevens ‘gestempeld’.
primus interpares een eerste in zijn soort, leidinggevende
Procedurele Sedatie en Analgesie het toedienen van kortdurende narcose buiten de operatiekamer om
PSA zie Procedurele Sedatie en Analgesie
psychofarmaca medicijnen die gebruikt worden bij behandeling van psychische ziekten
psychose Een verstoorde realiteitszin met daarbij geen controle meer hebben over jezelf. Daar zouden verschijnselen bij kunnen komen van wanen, hallucinaties en gedesoriënteerdheid
reanimatie hartmassage
rectum endeldarm
repositie terugplaatsen, herplaatsen
retentieblaas urineblaas waarin urine achteblijft na lozing
RvK Reden van Komst
sana gezond
saturatie zuurstofverzadiging in het bloed
Sedatie Het met medicijnen bewustzijn verlagen of tijdelijk geheel onderdrukken.
SEH Spoed Eisende Hulp
sepsis rotting
shift(s) ploegendienst
SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie. Dit team wordt ingezet bij grootschalige rampen en incidenten. Zij zijn vrijwilligers en assisteren artsen en verpleegkundigen op medisch vlak
somatiek lichamelijk
spaanse kraag Waneeer de voorhuid teruggetrokken en bij het plaatsen van de katheter niet wordt terug geschoven. Het is door de katheter moeilijker om de voorhuid terug te schuiven. De voorhuid blijft dus teruggetrokken zitten maar bevindt zich in een knellende positie. Daardoor gaat er vocht in de voorhuid zitten, ook wel oedeem genoemd. Er ontstaan rondom grote blaren.
spleetlamp instrument om ogen mee te onderzoeken
stent buisje van draad dat aan de binnenkant van het bloedvat geperst wordt waardoor de vernauwing weg gaat
stoma kunstmatige uitgang
strangulatie verhanging
suprapubisch boven het schaambeen
TAIO Tropenarts in opleiding
TBS Terbeschikking Stelling van de regering
tentamen suicide een poging tot zelfmoord
thoraxdrain borstslang
toxicologisch onderzoek in urine De urine wordt dan onderzocht op aanwezigheid van opiaten, methamfetamine, cocaïne, cannabis en nog een aantal stofjes.
tractie op lengte trekken van bijvoorbeeld een ledemaat met behulp van (lichte) trekkracht
trauma geweld van buitenaf
triage selectie, rangschikkig
trombose een ziekelijke bloedstolsel in een bloedvat
tube in de mond beademingspijp
ventrikelfibrilleren Het hart bevindt zich in een toestand waarin het niet meer kan samentrekken maar alleen maar trilt en schokt
verbaal incontinent ongecontroleerbaar uiten van woorden
vitale functies hartslag bloeddruk, ademhaling en temperatuur
WAN-hoofden weekend-, avond-, en nachthoofden

Dinand Reiling

Mocht je geïnteresseerd zijn in mijn boek “Spoedbroeder”, stuur een mail naar dinand@dmu.care.

Voor iedereen die geïnteresseerd in de SEH. Lees het boek  “SPOEDBROEDER”

Of mail naar Spoedbroeder

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.