AMPLE

Meerdere processen rondom de patiënt lopen tegelijk en soms door elkaar. De verpleegkundige heeft ook zijn eigen primaire proces. Maar hoe ziet dat primaire verpleegkundige proces op de SEH-afdeling er eigenlijk uit?

Om te beginnen wordt de patiënt ingevoerd in het digitale ziekenhuissysteem. Het EPD, oftewel het elektronische patiëntendossier. Dat betekent dat de patiënt in het computersysteem staat en gevonden kan worden. Zonder inschrijving van de patiënt kan er geen bloed onderzocht worden door het laboratorium of röntgenfoto worden gemaakt door de afdeling Radiologie.

DMU detachering

(meer…)

Geen reacties

SEH-woordenboek voor dummies

Bij deze een lijst met meer dan 100 SEH-afdeling gerelateerde woorden of begrippen!  Niet ieder woord is even SEH relevant maar ze kunnen zomaar “vallen” tijdens het werk. Vakjargon van artsen en verpleegkundigen. De lijst is overigens totaal niet compleet. Dat was overigens ook niet de intentie. Deze lijst is ontstaan met als doel een verklarende woorden lijst te maken om achter in mijn boek “Spoedbroeder” op te nemen. (uitgave begin 2016) De meeste verklaringen zijn uit mijn eigen brein ontsproten.

(meer…)

Geen reacties

Teen# (fractuur)

Ooit liep ik tijdens vakantie met blote voeten langs een zwembad. De omgeving was voor mij onbekend. Omdat ik om mij heen keek zag ik niet dat er op de vloer een opstaand marmeren rand was waar ik met mijn teen tegen stootte. Het gevolg was dat ik een gebroken teen aan de rechter voet had. Of te wel een dig.3# voet. (De cijfers corresponderen in volgorde met de tenen. De 1 is voor de duim of de grote teen, de 2 voor de wijsvinger of wijsteen enzo verder. Wel dient er hand of voet achter te staan. Dig. is de afkorting van digits hetgeen latijn is voor vinger.)

dig 4# voet re
dig 4# voet re

(meer…)

Geen reacties

Tractie bij collum fractuur

Het aanbrengen van een tractie was een decennia geleden het begin van een behandeling van een heupfractuur. De werking is pijnverlichtend en de spieren raken minder verkort.
Op de SEH wordt een patiënt met een heupbreuk “een collum” genoemd. Een “collum” is letterlijk vertaald een hals. In de regel is dan ook de hals van het dijbeen gebroken. Formeel spreek je van een collum femoralis fractuur.

Exorotatie rechterbeen bij collum #
Exorotatie linker been bij collum #

(meer…)

2 reacties

Corpus Alienum

Eén van de liedjes van ‘The Kelly Family’ heet ‘Fell in love with an Alien’, hetgeen inhoudt dat hij verliefd werd op een vreemde of op een vreemd wezen. Het woord ‘alien’, maar dan in het Latijn (alienum) gebruiken we regelmatig op de Spoed. Volgend op het woord ‘corpus’ betekent dat ‘vreemd lichaam’.

FullSizeRender

Als er een karpervisser midden in de nacht naar de Spoedkomt omdat hij een vishaak in zijn linkerduim heeft, dan komt dat in de boeken te staan als een patiënt met een corpus alienum in zijn digitus I sinistra. De visser had een goede vangst, wordt er dan gegrapt (op zich is het al een kunst om jezelf te vangen).

(meer…)

2 reacties

Nog steeds nachtdienst…

Het hebben van onregelmatige diensten heeft zo zijn voor- en nadelen. Een voordeel is dat je bijvoorbeeld geen vrije dag hoeft op te nemen als je iets moet regelen dat alleen tijdens kantooruren kan.

Het onregelmatige werken in de zorg kent geen ploegendienst, zoals bijvoorbeeld een week vroeg, daarna een week laat, gevolgd door zeven nachten. Ook een andere regelmaat is niet terug te vinden in het dienstrooster.

Detachering in de zorg

Een ander voordeel van ’s nachts werken is dat je overdag thuis bent. Mocht je jonge (meer…)

1 reactie

Help, ik heb nachtdienst!

De nachtdiensten in het rooster van verpleegkundigen kan behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Op de Spoedeisende hulp is het zo, dat er over het algemeen geen ploeg is dat altijd de nachten voor hun rekening neemt. Dat er geen “vaste wachten” zijn kan het resultaat wezen van beleid. Er wordt namelijk van uitgegaan dat je tijdens alle diensten goed inzetbaar moet zijn. De nachten worden over het algemeen anders georganiseerd. Werkafspraken en hiërarchie zijn afwijkend van andere momenten van de week. Het is zelfs zo dat de patiëntenpopulatie anders is in de nacht. Onlangs heb ik op een zaterdagnacht meegemaakt dat de gemiddelde leeftijd van de patiënten 25 jaar was. Dit in tegenstelling tot een doordeweekse nacht waarbij deze al snel boven de 70 jaar kan zijn.


Detacheering DMU Spoedeisende

(meer…)

Geen reacties

Komen, zijn en gaan

De aankomst en vertrek van patiënten heeft veel weg van een vliegveld waar vliegtuigen komen en gaan. Mocht een vliegtuig aan de grond staan dan gebeuren er diverse activiteiten om het toestel weer vluchtklaar te krijgen. Mocht een patiënt zijn gearriveerd dan gebeuren er rondom de patiënt ook diverse activiteiten, net zo als op het vliegveld. Voordat de patiënt arriveert, is de behandelkamer opgeruimd, schoon en aangevuld met verzorgings- en verpleegartikelen en de apparatuur gecheckt die zich daar bevindt.

uitzendbureaudinand

(meer…)

Geen reacties

Patiënten schiften

Triage hoort bij de afdeling SEH. Triage betekent volgens woordenboek : sorteren van gewonden op ernst van de verwonding en daarbij de noodzaak van al of niet onmiddellijke behandeling om de toestand van de patiënt stabiel te krijgen. En volgens het wiki woordenboek; sortering, selectie en rangschikking, het uitzoeken of schiften (b.v. van slachtoffers bij rampen voor een snelle specialistische behandeling)

 

Triage is het instrument dat sturing geeft aan het primaire proces, op de afdeling SEH, dat wanneer het aanbod de klinische capaciteit overstijgt, overzicht geeft en voorziet als hulpmiddel in het stellen van prioriteiten.

foto niet in eigen beheer

(meer…)

1 reactie