ABC- Methodiek 8, Trauma en Zwangerschap

Het kan één van je ergste nachtmerries zijn: een zwangere dame die slachtoffer is geworden van een trauma. Het zou een verkeersongeluk kunnen zijn. Zwangeren die slachtoffer zijn geworden ten gevolge van steek- en schotwonden, komen in het buitenland meer voor dan in Nederland. Te denken valt aan Sao Paulo, Moskou of Johannesburg..

Trauma en zwangerschap

Vraag 1: Wat is de leidende doodsoorzaak bij zwangeren die niet zwangerschap-                                               gerelateerd zijn? Antwoord 1: Trauma

Vraag 2: Wat heeft prioriteit bij de resuscitatie van de gewonde zwangere patiënt?Antwoord 2: De prioriteiten zijn het zelfde bij de zwangere als de niet-zwangere. De                                                 uitdaging is dat het traumateam nu twee slachtoffers behandelt.

(foto niet in eigen beheer) detachering SEH - Verpleegkundige

Vraag 3: Wat is de leidende doodsoorzaak van vruchtbare vrouwen? Antwoord 3: Motorfiets ongelukken (meer…)

Geen reacties

ABC- Methodiek 7; vraag en antwoord, Brandwonden

Een dagje in de zon liggen kan je een eerstegraads brandwond bezorgen. Een roodheid die pijnlijk is. Een tweede graadsbrandwond is eveneens pijnlijk en bevat ook blaren. Een derdegraads brandwond kan alle kleuren hebben. Van het wit “kipfilet” tot aan zwart verkoold weefsel. Andere kleuren zijn ook mogelijk. Vaak doordat weefsel aan de verwonding vast is gaan zitten en gedeeltelijk is verbrand.

Brandwonden
Vraag 1: In welke leeftijds groepen komen brandwonden, gemiddeld genomen, het meest voor? Antwoord 1: Bij kinderen onder de 5 jaar en volwassenen boven de 65 jaar.

Vraag 2: Wat is de leidende doodsoorzaak van huisbranden?. Antwoord 2: Inhalatie trauma van giftige dampen, met name koolmonoxide.

spoedeisende hulp detachering

Vraag 3: Verklaar het mechanisme hoe koolmonoxide het menselijk organisme kan vergiftigen. Antwoord 3: Koolmonoxide heeft een sterke bindingskracht met de hemoglobine moleculen, deze bindingskracht is 200 tot 300 keer sterker dan dat van zuursof. Koolmonoxide verzadigd de hemoglobine moleculen, en nemen zo de plaats in van zuurstofmoleculen. Door gebrek aan zuurstof in het bloed komt er geen zuurstof in de weefsels terecht. (meer…)

Geen reacties

ABC- Methodiek 6; vraag en antwoord, Spier-skelet trauma

Een trauma opvang kan keurig verlopen volgens de gewenste procedures en protocollen. De patiënt is buiten levensgevaar en de overige mogelijke letsels worden geïnventariseerd, gediagnosticeerd en behandeld. Voor een optimale prognose is hierbij grote zorgvuldigheid geboden. Als patiënt kan je geluk worden beperkt wanneer je niet goed geholpen bent na een ernstig trauma.  Heb je het trauma overleeft, dan wil je niet dat daarna de kwaliteit van leven  wordt verminderd door een handicap. Voor hulpverleners geldt altijd: “Maak het niet erger”, oftewel: “do not futher harm”!

Spier-skelet trauma

Vraag 1: Patiënten met een calcaneus (hak) fractuur door een val van hoogte zijn ook verdacht van andere bijkomende letsels. Welke letsels zouden dat kunnen zijn?  Antwoord 1: Fracturen in de (thoracale) wervelkolom en/of polsfracturen beiderzijds.

Vraag 2: Wat hoort ook beoordeeld te worden bij een gewricht met verdenking van gewrichtsdislocaties? Antwoord 2: Er dient onderzoek gedaan te worden naar neurovasculaire aandoeningen en er dient uitgesloten te worden of er nog andere fracturen aanwezig zijn.

Skelet foto niet in eigenbeheer spoedeisende hulp

(meer…)

Geen reacties

ABC- methodiek 5; vraag en antwoord, Ruggenmerg en Ruggenwervel trauma

Bij het opstarten van de hulpverlening bij het slachtoffer en, nadat het stabiliseren van levensbedreigende aandoeningen heeft plaatsgevonden, is een verdere adequate benadering ook erg essentieel. Dit eerste gedeelte wordt de primary survey genoemd. Zodra de A, de B en de C gezekerd zijn, kan men verder met deel 2.

Kwaliteit van leven na een ernstig (non) trauma is uiteraard waardevol. De benadering in de zogenoemde secondary survey wordt ook zeer systematisch uitgevoerd. Dit om geen enkele verwonding en geen enkel letsel te missen. En -uiteraard- de situatie van het slachtoffer niet te verergeren.

,

Vraag 1:Wat zijn de twee onderdelen van het autonomisch zenuw stelsel? Antwoord 1: Het parasympathische en het sympathische zenuwstelsel

Vraag 2: Beschrijf de algehele lichamelijke reactie op stimulatie van het sympathische zenuw stelsel Antwoord 2: A. Toename van de hartfrequentie en krachtiger hart acties .B. Toenamen van de ademfrequentie. C. Perifere vasoconstrictie en verplaatsing van bloed naar de kern circulatie .D. Vrijkomen van bijnierhormonen zoals catecholamines zoals noradrenaline en adrenaline. E. Activeren van transpiratie klieren.

Vraag 3: Welke type verwondingen zullen consequent gezien kunnen worden bij ruggenmerg trauma en of ruggenwerveltrauma? Antwoord 3 :Inwendige hoofdverwondingen, lange pijpbeen verwondingen, Thorax letsels en buikverwondingen.

(meer…)

Geen reacties

ABC- methodiek 4; vraag en antwoord, Buiktrauma

De ABC- methode heeft in diverse werkvelden zijn weg gevonden. Er zijn EHBO en BHV opleidingen die een eenvoudige variant kennen. Deze wordt aangeduid als de ABC-NL. Waar ABC voor staat is bekend. NL staat voor de Neurologische status van de patiënt of slachtoffer. ‘Geeft de patiënt wel of geen reactie? En als deze een reactie geeft, is dat dan spontaan, op aanspreken of op een pijnprikkel?’

Buiktrauma

Vraag 1: Beschrijf de anatomische ligging van de abdominale ruimte. Antwoord 1: Van het diafragma tot aan het bekken, aan de voorkant tot aan de buikwand en aan de achterzijde tot aan de wervelkolom.

Vraag 2: Benoem de organen die zijn gelegen in de retroperitoneale gebied in de buikholte. Antwoord 2: Nieren, pancreas, aorta, vena cava en een gedeelte van het duodenum.

Vraag 3: Waarom zijn de buikorganen kwetsbaar voor verwondingen?Antwoord 3: Er is bijna geen bescherming door botten.

Spoedeisende Hulp

Vraag 4: Waarom is een beschrijving van het mechanisme van verwonding belangrijk bij abdominale verwondingen? Antwoord 4: Het lichamelijk onderzoek van de abdomen is niet voldoende om volledig elk inwendig letsel te identificeren. (meer…)

Geen reacties

ABC- methodiek 3; vraag en antwoord, Thoraxtrauma

Door de ABC-methode is het duidelijk geworden welke route de hulpverleners nemen bij de benadering van de (non) traumapatiënt. Een groot voordeel vind ik dat er bij de overdracht van de ambulancedienst naar de medewerker van de Spoedeisende Hulp informatie makkelijker te onthouden valt. Zelf maak ik overigens zoveel mogelijk aantekeningen bij deze overdracht. Komt altijd van pas bij een latere verslaglegging! Het zal niet de eerste keer zijn dat je door de feiten wordt ingehaald en een aantal patiënten later, toch dingetjes bijna vergeten bent.

Thoraxtrauma

Vraag 1: Wat is er nodig voor een hartfunctie en cardiac output?  Antwoord 1: Preload, afterload, myocardcontractie en hartactie.

Vraag 2: Verklaar waarom er ernstige verwondingen aan de onderliggende structuren kunnen ontstaan bij fracturen van de 1e en 2e rib en het sternum. Antwoord 2: Deze botten kunnen het inwerken van energie beter weerstaan dan andere botten. Daardoor moet je bedacht zijn op ernstig letsel van onderliggend weefsel.

Vraag 3: Snelle toename van kleine hoeveelheden bloed in het pericard zakje (harttamponade) geeft een verminderde cardiac output. Met welke                         verschijnselen manifesteert zich dat bij de patiënt?  Antwoord 3: Lage bloeddruk, snelle hartslag, gedempte harttonen en gestuwde halsvenen.  (meer…)

Geen reacties

ABC- methodiek 2; vraag en antwoord, Shock

Deze keer weer een opsomming van vragen en antwoorden. Je zou ze kunnen tegenkomen bij een examen die je dient te maken voor je certificering bij een ABC-cursus, zoals de TNCC (Trauma Nurse Core Course) of de TOV (Trauma Opvang Volwassenen). Mocht je zelf nog vragen en antwoorden hebben, dan horen we dit graag!

Spoedeisende Hulp VerpleegkundigenShock

Vraag 1 :Noem de 4 soorten shock aan de hand van onderliggende pathologie. Antwoord 1:            Hypovolemisch, cardiogeen, obstructief en distributief.

Vraag 2: Noem 3 aanleidingen tot obstructieve shock. Antwoord 2: Harttamponade, spanningsapneu en luchtembolie. (meer…)

Geen reacties

ABC- methodiek 1; vraag en antwoord, Biomechanica en mechanismen van letsel

Het systematisch benaderen van ongevalsslachtoffers door Spoedeisende Hulp verpleegkundigen en andere hulpverleners is protocollair. De systematiek staat bekend als “de ABC- methode”. Hij is ontwikkeld voor de trauma patiënt maar wordt ook gebruikt voor de non-trauma patiënt. Daarnaast zijn er ook een paar gevleugelde quotes zoals “treath first what kills first” en “do no further harm”. Deze zijn bekend bij de spoedeisende hulp collegae en het zijn de gouden standaarden.

foto niet in eigen beheer

De komende blogs zullen vragen met antwoorden bevatten in relatie tot de traumatologie. Een goede opfrisser voor de professional en een interessant gegeven voor de geïnteresseerden.

 

Vraag 1: Wat is de definitie van trauma? Antwoord 1: Trauma’ s zijn verwondingen van menselijke weefsel en organen ten gevolge van energie verplaatsing uit de omgeving

Vraag 2: Wat is de definitie van biomechanica? Antwoord 2: Biomechanica is de studie van de principes van de actie van krachten en hun effecten.

Vraag 3: Geef een opsomming van de mechanische energieën die vrijkomen tijdens een ongeval, botsing of val? Antwoord 3: Decellaratie, accelleratie of een combinatie van beiden. (meer…)

Geen reacties

Zuurstofverzadiging, SaO2

Een patiënt bewaken gebeurt zeer regelmatig op de afdeling SEH. Vaak wordt daarmee bedoeld dat een patiënt aan draden ligt waarmee de elektrische activiteit van het hart zichtbaar wordt op een monitor. Deze elektrische activiteit wordt als het goed is, gevolgd door een mechanische activiteit. Dit is de daadwerkelijke samentrekking van het hart wat de hartslag genoemd wordt. Het is mogelijk dat er geen mechanische activiteit is na het elektrische signaal. Wanneer dit het geval is, wordt dat de “Polsloze Elektrische Activiteit” genoemd, ook wel PEA. Een andere benaming is de EMD, wat staat voor een “Elektrische Mechanische Dissociatie”.

Een ECG (elektrocardiogram) is een onderzoek van het hart. Voor het bewaken van het hart -en daarmee ook de patiënt- zoals hierboven beschreven, wordt gezegd dat de patiënt aan de ECG-kabels ligt.

monitor

Tijdens de bewaking wordt er minder geregistreerd dan tijdens het ECG-onderzoek. Daarnaast bestaat de bewaking ook uit het periodiek automatisch meten van de bloeddruk en het meten van het zuurstof gehalte in het bloed. Dit heet: zuurstofsaturatie.

Saturatie is een ander woord voor verzadiging. De meting die plaats vindt, is de procentuele hoeveelheid zuurstofverzadiging van de rode bloedcellen. Of te wel het hemoglobine. Afgekort het Hb. (meer…)

Geen reacties

SEH “in the Wilderness?” AWLS!

Vrijetijdsbesteding lijkt in het algemeen geen grenzen te hebben. Geen grenzen als het gaat om de landen die de mensen bezoeken. Verhalen over landen die tijdens de schaarse vrije tijd op de afdeling Spoedeisende Hulp de revue passeren zijn adembenemend. Afstand speelt geen rol. Het kan variëren van het rondtrekken van natuurpark naar natuurpark tot aan het bezoeken van watervallen op het zuidelijke halfrond. Het kan niet mooier: afzakken tot het meest zuidelijke puntje van Peru en dan per schip naar Antarctica? Een vluchtje Madagaskar of met de fiets naar de Kilimanjaro? Er zijn personeelsleden op de Spoedeisende Hulp die dit ondernemen.

Eveneens zijn er geen grenzen in het doen en laten tijdens de vakantie. De volgende activiteiten heb ik langs zien komen: duiken, survivallen, snowboarden, bergbeklimmen, skydiven, hiken. Er zijn zelfs mensen die zich serieus aan het voorbereiden waren om de top te bereiken van de Mount Everest. Op sportief gebied wordt er heel wat gepresteerd. Het lopen van marathons, wielrennen bij de elite. Er was zelfs iemand die jaarlijks meedeed aan de Iron Man.

AWLS - certificaat

(meer…)

Geen reacties