SEH-verpleegkundige, uniek, juist in de toekomst

De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Zorg is een breed begrip. De zorg kent vele onderdelen en aandachtsgebieden. In het spectrum ‘zorg’ richten wij ons op de zorg die zich niet laat plannen en zijn grootste piekmomenten heeft buiten kantoortijden: “de acute zorg”.

Ook deze is weer te verspreiden over meerdere terreinen, waarin wij ons willen richten naar de professionele hulpverlening voor de medemens met een acuut fysiek probleem. Een dusdanig probleem dat intramurale zorg sterk gewenst is. Dit gebeurt op de Spoedeisende Hulp-afdelingen van Nederland. Een tak van sport die -sinds wij er werken- alleen maar groter wordt en meer verantwoordelijkheid heeft gekregen binnen het zorgstelsel in Nederland.

(meer…)

Geen reacties

Bijnamen

Is het van alle eeuwen of is het iets wat uit teleurstelling en verdriet ontstaan is? Is het ethisch gezien wel verantwoord dat het soms ook op de lachspieren werkt?

Bijnamen geven iets weer. Ze hebben vaak een dubbele bodem. De quote ‘ieder geintje is een seintje’ geeft duidelijk aan dat het om de boodschap gaat die het verhult.

(meer…)

3 reacties

Zomerletsels

Zonnebrand

Een Duitse toerist had enorme brandwonden in het gezicht, op de schouders, de rug en de benen. De SEH-arts adviseerde om niet meer in de zon te gaan. Verbaasd antwoordde deze toerist: Aber ich habe Ferien!

 

Brandwonden

Van veel brandwonden is de BBQ de oorzaak. Het slachtoffer is vaak een toeschouwer. Bijvoorbeeld: Papa heeft het houtskool van vorig jaar uit de schuur gehaald. Het vat niet snel vlam omdat het mogelijk wat vochtig is. Hij spuit er spiritus op en de steekvlam raakt zijn kind dat gefascineerd stond toe te kijken. Meestal is het gezicht aangedaan. Het komt voor dat naast de brandwonden ook de wenkbrauwen en wimpers weg geschroeid zijn.

CVA

Men denkt dat door verminderde intake van vocht er eerder de mogelijk is dat er bloedstolseltjes in de hersenvaten komen. De gevolgen zijn desastreus: spreek- en beweegstoornissen kunnen de rest van het leven merkbaar blijven.

IMG_0273

Klein en groot leed

De kampeerder die met blote voeten in een tentharing trapte.

De fietser die viel omdat er een konijn in zijn voorwiel dook. (meer…)

Geen reacties

SEH en vakantie

SEH en vakantie (vakantie planning zonder strubbelingen) 
IMG_0499De vakantie voorpret en vakantiestress begint voor SEH-land al rond de jaarwisseling. Wie gaat wanneer op vakantie en voor hoe lang? Kan iedereen 3 volle weken, inclusief de weekenden? Hoe zal de verdeling uitvallen?

Collegae afhankelijk van de schoolvakanties willen uiteraard tijdens de schoolvakanties. Ook wanneer de gezondheidswerker niet afhankelijk is van het hoogseizoen, willen sommigen tóch graag vrij zijn als de kans op mooi weer het hoogst is.

(meer…)

1 reactie

Een einde aan Kindermishandeling?

Er komt een jonge tiener de SEH op, samen met haar oma. Ze huilt en haar hele gezicht en bovenkleding zitten onder het bloed. Als we de theedoek van haar rechterwang halen, zien we waar al dat bloed vandaan komt. Een enorme scheurwond, beginnend één centimeter onder haar buitenste ooghoek -zo groot als een volwassen pink- gerafeld naar beneden. Ze is van de trap gevallen, met een bord in haar hand. Het bord brak tijdens de val en veroorzaakte deze noodlottige verwonding….

Al meer dan 10 jaar wordt er op de SEH gediagnosticeerde kinderletsels extra geregistreerd. De reden hiervan moge duidelijk zijn: het zwakke en het kwetsbare moeten we beschermen. Kinderen hebben het basisrecht om in een veilige omgeving kind te zijn en op te groeien. Waarschijnlijk heeft iemand hier ooit een initiatief in genomen. Mijn complimenten voor diegene, en ook een ‘dank je wel’. Momenteel worden kinderletsels landelijk geregistreerd door SEH’s.

Berenwachtkamer

Wat is kindermishandeling? (meer…)

Geen reacties

Vragen van familie of begeleiders; de top 3

1 Op één staat met recht de volgende vraag. Uiteraard staat deze op één omdat deze een direct verband heeft met een basisbehoefte die ieder mens in de samenleving heeft. Ook wordt deze vraag geïntroduceerd met een vraag: “Mag ik u wat vragen; is hier een toilet?” Sommigen verwoorden hun vraag op deze manier: “Is hier ook ergens een toilet?” Die laatste heeft wel iets humoristisch, alsof er in een immens groot gebouw met duizenden mensen geen toilet zou zijn. Je maakt iemand op een snelle manier blij door hem of haar de juiste richting op te sturen.

DMU mrt14 lab buisjes

 

2 Op twee een vraag met een wat ander relevantie niveau. (meer…)

Geen reacties

Het beste van de SEH’s. Top 10

Bij sollicitatie gesprekken van SEH-verpleegkundigen voor ons uitzendbureau is een veel gehoorde motivatie de volgende; “Ik zou graag willen kijken in de keuken van een ander”. Als ervaringsdeskundige kan ik je melden dat er op SEH’s, in ieder geval op logistiek gebied, diverse verschillen zijn. Iedere SEH zou zijn voordeel kunnen doen met het goede van andere Spoedeisende Hulp afdelingen. Mijn top 10 ziet er als volgt uit.

1: Één loket voor alle patiënten.

Dus voor zowel de zelfverwijzers en passanten als ook voor de door de huisarts verwezen patiënten. Ook voor de ziekenhuizen waar een huisartsenpost onder hetzelfde dak zit.

De afdeling spoedeisende hulp is 128 uur per week buiten kantoor tijden open en 40 uur per week tijdens kantooruren. De Spoed is 76% meer buiten kantooruren open. Aan alle spoedpatiënten, zowel voor de huisarts als voor de SEH, dient duidelijkheid geboden te worden. Als zij zich bijvoorbeeld melden bij een balie: gelijk helpen of in de juiste wachtkamer laten plaats nemen.

 

2: De CT-scan op de afdeling.

Klinkt logisch, maar het is niet altijd zo. Soms moet je voor een CT-scan met de lift naar een andere verdieping en soms gaat het zelfs zo: kruip door, sluip door, gang in en gang uit, 16 deuren door om uiteindelijk bij de CT-afdeling te komen.

Er worden veel CT’s gemaakt. Er zijn diensten dat er meer CT’s worden gemaakt dan X-thoraxen (borstkasfoto’s)

 

3: De “nood” medicatievoorziening van het ziekenhuis op de SEH.

-Dit het liefst een geautomatiseerd, decentraal systeem, zoals een “pyxis”.-

Dit houdt in dat alle medicijnen die het ziekenhuis op voorraad heeft, in dit systeem aanwezig zijn. In de praktijk is het zo dat alle veel voorkomende medicijnen op de SEH aanwezig zijn. Het is voor een patiënt soms praktisch lastig om ’s nachts medicijnen te halen bij een algemene apotheek. Het is cliëntvriendelijker om een paar tabletten mee te geven. Dit is een zeer goede service aan de cliënt die na het ziekenhuis bezoek al heel wat tijd en euro’s kwijt is. De prijs bij de apotheek buiten kantooruren is ook fors hoger dan op standaard werkdagen.

werkplek SEH DMU mrt14

4: Bouw je SEH met visie. (meer…)

2 reacties

Wat vervoert de ambulance? de Top 5

Wat vervoert de ambulance: de Top 5.

Vaak met gezwinde spoed en zeer onverwachts wordt de patiënt naar de Spoedeisende hulp gebracht. Zeer regelmatig, zo ook midden op de dag brengen de geelgroene collegae van de ambulancedienst de patiënt. Op dit tijdstip is het op de SEH vaak zeer hectisch.

Ook dan komen ambulances af en aan rijden en neemt de drukte toe. Zit je als patiënt in een rustige wachtkamer, dan besef je uiteraard niet wat er zich achter de deur afspeelt. Huisartsen doen in de vroege ochtend hun spreekuur op de praktijk. Aan het eind van de ochtend beginnen ze hun visite te rijden. Dan treffen ze hele zieke patiënten die zij insturen. Deze komen gelijkertijd, midden op de dag. Zonder collegae van de ambulancedienst zou er geen deskundig vervoer van patiënten zijn.

Overdracht

In mijn beleving is onderstaandlijst de top 5 van wat liggend de Spoedeisende Hulpen wordt binnen geschoven.

De grotere ziekenhuizen met name hebben een aparte Eerst Hart Hulp. Deze groep komt in die ziekenhuizen niet op de afdeling SEH. Anders stond deze geheid op 1. De top 5 is gebaseerd op de ziekenhuizen met een eerste hart hulp unit. Dat is het uitgangspunt van mijn top 5.

Op nummer 1:  (meer…)

Geen reacties

De spagaat bij uitval van een collega

De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Zorg is een breed begrip. De zorg kent vele onderdelen en aandachtsgebieden. In het spectrum ‘zorg’ wil ik me richten opde zorg die zich niet laat plannen en zijn grootste werkpieken heeft buiten kantoortijden: “de acute zorg”. Ook deze is weer te verspreiden over meerdere terreinen, waarbij ik me wil convergeren naar de professionele hulpverlening voor de medemens met een acuut fysiek probleem die intramurale zorg behoeft. Dit gebeurt op de Spoedeisende Hulp-afdelingen van Nederland. Een tak van sport die -sinds ik er werk- alleen maar groter wordt en meer verantwoordelijkheid heeft gekregen binnen het zorgstelsel in Nederland.

Acute fysieke zorg laat zich niet plannen. Wel merk ik dat patiënten het ziek zijn kunnen uitstellen. Althans, het om hulp vragen daarbij. De vakantieganger rijdt eerst van Zuid-Frankrijk naar Nederland om hulp te zoeken in zijn eig
en ziekenhuis. Tijdens een Europees Kampioenschap is de Spoedeisende hulp bijna leeg.

De Spoedeisende Hulp verpleegkundige is verantwoordelijk voor de triage, onderzoek, behandeling én alle logistiek rondom de patiënt met een acuut probleem, zowel op trauma als op non-trauma gebied. Deze groep professionals zijn –uiteraard- mensen en kunnen juist om die reden uitvallen. Zij dienen te allen tijden 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag vervangen te worden.

de ECG man

SEH- verpleegkundigen zijn zeer collegiale medemensen. (meer…)

Geen reacties

Maagspoeling bij intoxicaties

Tijdens de reality serie Utopia gaf Andrea aan Ruud de verkeerde medicijnen. In plaats van een pijnstiller voorzag ze hem van een forse dosis  spierontspanners. Ze gaf hem Diazepam in plaats van Diclofenac. Hoe deze vergissing tot stand is gekomen, is niet bekend. Vluchtig lezen zonder leesbril? De namen beginnen beiden met “di”. Een vergissing is snel gemaakt. Dat is ook de reden dat juist op de Spoedeisende hulpen -ook tijdens  hectische uren- de toe te dienen medicijnen een “double check” ondergaan.
 
Regelmatig komen patiënten op de Eerste Hulp die teveel medicijnen -of een ander toxische stoffen- hebben binnen gekregen. Veel middelen waar te veel van wordt ingenomen, zijn schadelijk. Ook water! Het schadelijke van bijvoorbeeld te veel water is, dat de verhouding van elektrolyten uit balans raakt. Bij een waterintoxicatie ontstaat een tekort aan natrium wat lijdt tot hersenoedeem en of hart ritmestoornis.
 
Vingerhoedskruid is als medicijn zodanig gedoseerd dat het therapeutisch gebruikt wordt bij hartpatiënten. Het is in de handel als lanoxin. Mocht je bij een boswandeling denken, ik denk dat ik hartklachten heb, dan kun je toch beter het vingerhoedskruid laten staan, omdat de planten een hoge giftige dosis bevatten.
 
De meest geziene intoxicaties op de spoedeisende hulp zijn die van  een overdosering met paracetemol. Paracetemol is goedkoop en er is makkelijk aan te komen. Voor een euro kun je dood zijn. Paracetemol in combinatie met psychofarmaca en alcohol is een veelvoorkomende mix. Het braken en de braaklucht die dit met zich veroorzaakt, wordt regelmatig geroken en het is altijd weer even slikken om deze mensen met psychische en fysieke nood te helpen. (meer…)

1 reactie